Dessa filmer täcker vissa tekniker för att importera bakgrundsbilder och omvandla dem till 3D-former, använda data från en 3D-digitaliserare och återskapa objekt från ett punktmoln.

digitize
Digitalisera ( 2.35 minuter) illustrerar de grundläggande stegen för digitalisering av en båtkapell, exportera den till TouchCAD, omvandla detta till ytor, breda ut dem, och exportera resultatet som en färdig skärfil i DXF-AAMA-format.

modelBackground
Modellering med bakgrundsbilder ( 7.43 minuter) illustrerar hur man modellerar en 3D-form baserat på tre skalaenliga bakgrundsbilder. Modellen är en ventilationshuv i metall.

revEn
Reversed Engineering (NEW 5.48 minuter). illustrerar vissa tekniker hur man återskapar befintliga objekt och omvandlar dem till utbredda objekt.

pictimport
Bildimport ( NEW 9.55 minuter) Visar de nya bakgrundsbildsfunktionerna. Hur man importerar en bild, ser till att den är i skala i förhållande till 3D-modellen, hur man skalar, roterar, skjuter och deformerar den. Den visar också hur man placerar bilden i förhållande till 3D-modellen och i förhållande till andra bilder för att möjliggöra skapandet av 3D-modeller baserat på mer än en bild.

item8
ToneHeader
TouchCAD
ToneHeaderSmall2
ToneHeaderSmall2a
Utbildning, reverse engineering
Om TouchCAD
Galleri
Funktioner
Demofilmer
Nyheter
Recensioner
Köp
Demo
Kontakt
Grundfunktioner
Marindesign
Industridesign
Figurmodellering
Bildutbredning
Plåt
Arkitektur
Tyg
Rev. engineering
ToneHeaderSmall
ToneHeaderSmall1
in English
digitize modelBackground revEn pictimport Lundström Design Lundström Design ToneHeaderSmall2 Nyheter / Press ToneHeaderSmall2a Om TouchCAD Galleri Funktioner Demofilmer Nyheter Recensioner Köp Demo Kontakt Grundfunktioner Marindesign Industridesign Figurmodellering Bildutbredning Plåt Arkitektur Tyg Rev. engineering Hem ToneHeaderSmall TouchCAD ToneHeaderSmall1