Dessa filmer täcker grundläggande funktioner i TouchCAD som paletter, menyer, ritmetoder, utbredningsfunktioner, etc. Syftet är att tillhandahålla en ganska detaljerad demonstration av funktionerna. Användarhandboken täcker också dessa funktioner, men vissa saker är lättare att förstå när de visats visuellt.

Kom igång
Kom igång (30 minuter). Grundläggande begrepp, metoder etc. och en allmän översikt över TouchCAD

Verktygspaletten.
Tool Palette ( 25,5 minuter) Visar hur verktygen i verktygspaletten fungerar .

Menykommandon
Menyerna ( 32,39 minuter) Visar hur menykommandona fungerar.

Nyheter i TouchCAD 3.6
TouchCAD 3.6 ( 29.17 minuter) är den senaste uppdateringen av TouchCAD. Återigen innehåller den många nya funktioner. Filmen beskriver de uppdaterade funktionerna.

Nyheter i TouchCAD 3.5
TouchCAD 3.5 innehåller många nya och spännande funktioner som stöd för bakgrundsbilder, utbredningsfunktioner av dubbelkrökta ytor, bildutbredning, etc. Nedan som kort presentation
. Nyheter in TouchCAD 3.5 ( 9.18 Minuter)

item8
ToneHeader
TouchCAD
ToneHeaderSmall2
ToneHeaderSmall2a
Utbildning, grundfunktioner
Om TouchCAD
Galleri
Funktioner
Demofilmer
Nyheter
Recensioner
Köp
Demo
Kontakt
Grundfunktioner
Marindesign
Industridesign
Figurmodellering
Bildutbredning
Plåt
Arkitektur
Tyg
Rev. engineering
ToneHeaderSmall
ToneHeaderSmall1
in English
Lundström Design Lundström Design ToneHeaderSmall2 Nyheter / Press ToneHeaderSmall2a Om TouchCAD Galleri Funktioner Demofilmer Nyheter Recensioner Köp Demo Kontakt Grundfunktioner Marindesign Industridesign Figurmodellering Bildutbredning Plåt Arkitektur Tyg Rev. engineering Hem ToneHeaderSmall TouchCAD ToneHeaderSmall1