Denna film visar några tekniker för att rita arkitektoniska element och former i TouchCAD. Vi rekommenderar även sidorna för Tyg och Industridesign, då dessa kan vara av intresse ur arkitektonisk synpunkt, speciellt när det gäller organisk formade volymer.

house


Hus ( 9.42 minutes) illustrerar några tekniker för hus och terrängmodeller.

item8
ToneHeader
TouchCAD
ToneHeaderSmall2
ToneHeaderSmall2a
Utbildning, arkitektur
Om TouchCAD
Galleri
Funktioner
Demofilmer
Nyheter
Recensioner
Köp
Demo
Kontakt
Grundfunktioner
Marindesign
Industridesign
Figurmodellering
Bildutbredning
Plåt
Arkitektur
Tyg
Rev. engineering
ToneHeaderSmall
ToneHeaderSmall1
in English
house Lundström Design Lundström Design ToneHeaderSmall2 Nyheter / Press ToneHeaderSmall2a Om TouchCAD Galleri Funktioner Demofilmer Nyheter Recensioner Köp Demo Kontakt Grundfunktioner Marindesign Industridesign Figurmodellering Bildutbredning Plåt Arkitektur Tyg Rev. engineering Hem ToneHeaderSmall TouchCAD ToneHeaderSmall1