Jordglob av Big Image, Täby, Sverige

Banderoll täcker för en 28 meter lång ballong. Banderollerna var 16,5 x 6,8 meter och 128 kvadratmeter vardera (en för varje sida). Rendering i 28 DPI, vilket ger en bild som är 113536 x 1635 pixlar per sida. Utskriften var 1 483 x 102 992 meter per sida. Kund Oscair, Stockholm

216 kvadratmeters kupolskal med en modifierad världskarta.

Big Image Systems
Pontongränd 3
183 68 Täby
 

 

Länk: .www.bigimage.se

 

 

 

Tillbaka till Bildutbredning Galleri >>

item8
ToneHeader
Galleri->Bildutbredning-> Big Image
Om TouchCAD
Galleri
Funktioner
ToneHeaderSmall2a
TouchCAD
Demofilmer
Nyheter
Recensioner
Köp
Demo
Kontakt
Big Image
Tyg
Bildutbredning
Marindesign
Industridesign
Konst
Skalmodeller
Plåt
Arkitektur
ToneHeaderSmall
ToneHeaderSmall1
ToneHeaderSmall2
in English
Lundström Design Om TouchCAD Galleri Funktioner Nyheter / Press ToneHeaderSmall2a Demofilmer Nyheter Recensioner Köp Demo Kontakt Tyg Bildutbredning Marindesign Industridesign Konst Skalmodeller Plåt Arkitektur Hem ToneHeaderSmall TouchCAD ToneHeaderSmall1 Lundström Design ToneHeaderSmall2