item8

TouchCAD tillåter interaktion mellan 3D-modellen och det utbredda mönstret, vilket fungerar som en extra vy med en dynamisk länk till 3D-modellen. Fördelen med det är att alla ändringar som gjorts i 3D-modellen omedelbart kan ses i Utbredningsvyn.

TouchCAD tillåter att välja kontrollpunkter i 3D och flytta dessa i utbredningsvyn och dynamiskt se ändringarna. Detta är mycket användbart när du optimerar användningen av material för enskilda komponenter i den utbredda modellen, till exempel om man börjar med en utbredd panel som är 2010 mm och där materialet har en bredd på 2000 mm.

TouchCAD tillåter redigering av inställningarna för yttyp och upplösning, utbredning inställningar medan du är i visningen Visa ut. Man kan också dra och vrida de utbredda delarna i utbredningsvyn vilket är en användbar funktion när man kollar att varje delkomponent passar in i de givna materialbredderna.

TouchCAD tillåter anpassning av utbredda paneler till en given materialstorlek eller en given plotterstorlek. Automatiska funktioner för att hitta minsta höjd eller bredd, samt att placera paneler i linje, är andra tidsbesparande funktioner när man nestar.

Funktionerna för sträckt utbredning gör det möjligt att beräkna utbredning av former som normalt int ekan bredas ut på grund av dubbelkrökning. Sträckutbredningsfunktionen kombinerar panelremsor till en enda yta eller valfritt antal undergrupper. TouchCAD beräknar var spänningar uppstår och visar det med värde eller som en procentsats. Utgångspunkten kan flyttas parametriskt över ytan för att omfördela spänningarna jämnare.

TouchCADs utbredningsmotor innehåller många parametriska funktioner, såsom individuellt justerbara sömsmåner, dubbel- eller ensidiga sömsmåner, passmärken, objekt- och punkt-ID, skärnings- och plottningskoordinater, justerbar utbredningsupplösning och riktning, justerbara föreningsspunkter mellan underpaneler, direkt export till DXF för användning med de flesta CAD-program, AAMA-DXF, ett standardformat som används av många plotter / cutter-drivrutiner, VectorWorks (VectorScript), Aeronaut Tangent, Adobe Illustrator, HPGL, Segels Science Plotmaker, etc.

TouchCAD låter dig applicera bilder på 3D-former och skapa utbredda bilder i exakt skala. Mer på bildutbredning här, och specifikt mapping av bilder på segel här.

item10
ToneHeader
Utbredning
Om TouchCAD
Galleri
TouchCAD
ToneHeaderSmall2a
Demofilmer
Nyheter
Recensioner
Köp
Demo
Kontakt
Funktioner
Modellering
Rendering
Utbredning
Bildutbredning
Bilder på segel
Tygdesign
Marindesign
Rev. Engineering
Kommunikation
Beräkningar
ToneHeaderSmall
ToneHeaderSmall1
ToneHeaderSmall2
in English
Lundström Design Om TouchCAD Galleri Nyheter / Press ToneHeaderSmall2a Demofilmer Nyheter Recensioner Köp Demo Kontakt Funktioner Modellering Rendering Utbredning Bildutbredning Bilder på segel Tygdesign Marindesign Rev. Engineering Kommunikation Beräkningar Hem ToneHeaderSmall TouchCAD ToneHeaderSmall1 Lundström Design ToneHeaderSmall2