TouchCADs modelleringsmotorn ger snabb och exakt push-pull friform 3D-modellering, baserat på 3D-matematiska kurvor. Verktygslådan innehåller många grundläggande former som linjer, polygoner, kurvor, rektanglar, dubbla linjer, punkter, kuber, ytor, rör, T-rör, sfärer, rektangel till cirkelprofiler och verktyg för extrudering, loftning, extrudering långs kurvor, rotationsextrudering, etc. Den unika skalboxfunktionen möjliggör redigering med ett brett utbud av funktioner.

item10

item8 

 


 

De flesta av dessa verktyg är parametriska i sig och de kan användas som en grund för vidareutveckling av mer komplexa former. Bilden ovan visar samma ytobjekt vid olika upplösningar, och de fyra grundläggande ytinställningarna: ingen utjämning, rundat längs kontrollkurvorna, rundat vinkelrätt mot styrlinjalerna, eller helt rundad form.

TouchCAD gör det enkelt att lägga till och ta bort kontrollpunkter var som helst på ytan. Alla kontrollpunkter ligger på själva ytan och inte vagt bredvid. Kombinationen av en justerbar nätupplösning, typ av rundning, inläggning av så kallade hårda brytpunkter, förmågan att snäppa inte bara på kontrollpunkter utan även på nätpunkter ger en utmärkt kontroll över både form och dimension. Det är enkelt att trimma objekt mot varandra.

item11

TouchCAD erbjuder ett brett utbud av metoder för visning av objekt , allt från vanliga nät till dynamiska tvärsnitt. Linjeritningen, som används för marindesign, genereras automatiskt och uppdateras dynamiskt när formen ändras. Sektionsavstånden och etiketterna kan definieras individuellt i X-, Y- och Z-, riktningarna.

Mer om TouchCADs modelleringsfuntioner finns i sektionen Demofilmer.

item12
ToneHeader
Modellerinfunktioner
Om TouchCAD
Galleri
TouchCAD
ToneHeaderSmall2a
Demofilmer
Nyheter
Recensioner
Köp
Demo
Kontakt
Funktioner
Modellering
Rendering
Utbredning
Bildutbredning
Bilder på segel
Tygdesign
Marindesign
Rev. Engineering
Kommunikation
Beräkningar
ToneHeaderSmall
ToneHeaderSmall1
ToneHeaderSmall2
in English
Lundström Design Om TouchCAD Galleri Nyheter / Press ToneHeaderSmall2a Demofilmer Nyheter Recensioner Köp Demo Kontakt Funktioner Modellering Rendering Utbredning Bildutbredning Bilder på segel Tygdesign Marindesign Rev. Engineering Kommunikation Beräkningar Hem ToneHeaderSmall TouchCAD ToneHeaderSmall1 Lundström Design ToneHeaderSmall2