TouchCAD 3.6 finns för Mac OSX 10.4-10.12, samt Windows XP, Vista, and Windows 7, 8 & 10.

Index
Modellering
Rendering och animation
Utbredning
Bildutbredning
Bildutbredning på segel
Tygdesign
Marindesign
Beräkningar, marin-, vikt, tyngpunkt, etc
Reverse Engineering
Kommunikation med andra program

item8
ToneHeader
TouchCAD - funktioner.
Om TouchCAD
Galleri
Funktioner
TouchCAD
ToneHeaderSmall2a
Demofilmer
Nyheter
Recensioner
Köp
Demo
Kontakt
Screendump
Modellering
Rendering
Utbredning
Bildutbredning
Bilder på segel
Tygdesign
Marindesign
Rev. Engineering
Kommunikation
Beräkningar
ToneHeaderSmall
ToneHeaderSmall1
ToneHeaderSmall2
in English
Lundström Design Om TouchCAD Galleri Funktioner Nyheter / Press ToneHeaderSmall2a Demofilmer Nyheter Recensioner Köp Demo Kontakt Modellering Rendering Utbredning Bildutbredning Bilder på segel Tygdesign Marindesign Rev. Engineering Kommunikation Beräkningar Hem ToneHeaderSmall TouchCAD ToneHeaderSmall1 Lundström Design ToneHeaderSmall2