calc1

TouchCAD levereras med ett integrerat data och kalkylblad som håller koll på vikter (punkt eller vikt per areaenhet), beräknar tyngdpunkten för varje objekt och sammanställer totalvikt och tyngdpunkt. Valfritt antal objekt kan uteslutas från beräkningen. Kalkylbladet visar också lager- och färgidentitet, kantlängder (användbar vid beräkning av skär-, svets- och sömslängder) samt material- och arbetskostnader. Med andra ord kan kalkylbladet användas för kostnads- och prisuppskattningar. Kalkylbladet kan skrivas ut separat, sparas som text anpassat för kalkylark, eller kopieras klistras till Excel för vidare bearbetning. Kalkylbladet har dubbelriktad funktion, det vill säga, att det inte bara tar emot data från modellen utan också gör det också möjligt att hitta och välja objekt i modellen, ändra dess egenskaper, flytta objekt och returnera data till modellen direkt från kalkylbladet.

calc2

TouchCAD innehåller också integrerade funktioner för marina egenskaper, exemplevis deplacement, volymcenter, prismatisk och blockkoefficent, längd och bredd i vattenlinjen, sektionsarekurva, etc. En flytande dialogruta tillåter interaktiv optimering av alla dessa egenskaper, samt balansering av rigg visavi lateralcentrum undervattenskropp på segelbåtar.

item8
ToneHeader
Beräkningsfunktioner
Om TouchCAD
Galleri
TouchCAD
ToneHeaderSmall2a
Demofilmer
Nyheter
Recensioner
Köp
Demo
Kontakt
Funktioner
Modellering
Rendering
Utbredning
Bildutbredning
Bilder på segel
Tygdesign
Marindesign
Rev. Engineering
Kommunikation
Beräkningar
ToneHeaderSmall
ToneHeaderSmall1
ToneHeaderSmall2
in English
Lundström Design Om TouchCAD Galleri Nyheter / Press ToneHeaderSmall2a Demofilmer Nyheter Recensioner Köp Demo Kontakt Funktioner Modellering Rendering Utbredning Bildutbredning Bilder på segel Tygdesign Marindesign Rev. Engineering Kommunikation Beräkningar Hem ToneHeaderSmall TouchCAD ToneHeaderSmall1 Lundström Design ToneHeaderSmall2